Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά | Πρακτικά 19ης Ενημερωτικής Συνάντησης 2017

Η Ενημερωτική Συνάντηση “Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση” το 2017 συμπλήρωσε 20 χρόνια από την καθιέρωσή της. Τα πρακτικά της επετειακής 19ης Συνάντησης με τίτλο “Μουσεία, Δημιουργικότητα και Τοπικές Κοινωνίες” είναι διαθέσιμα για λήψη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

2017 | 19η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαιδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Μουσεία, Δημιουργικότητα και Τοπικές Κοινωνίες.

Σύντομα θα αναρτηθούν τα πρακτικά της 20ης Ενημερωτικής Συνάντησης του 2018 με θέμα “Με αφορμή τη Συλλογή: Μουσεία, Καινοτόμες Πρακτικές και Δημιουργικές Συνέργειες”.

Τα πρακτικά των ετών 2014, 2015, 2016 είναι επίσης διαθέσιμα εδώ.