Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά | Πρακτικά Ενημερωτικών Συναντήσεων 2014, 2015, 2016

Ο θεσμός των ενημερωτικών συναντήσεων με τον γενικό τίτλο – πλαίσιο “Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά” που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μετράει ήδη 20 χρόνια. 

Τα πρακτικά των ενημερωτικών συναντήσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 είναι διαθέσιμα για λήψη από τους παρακάτω συνδέσμους:

Σύντομα θα αναρτηθούν τα πρακτικά της 19ης Ετήσιας Ενημερωτικής Συνάντησης του 2017, με θέμα «Μουσεία, Δημιουργικότητα και Τοπικές Κοινωνίες».

 

Στην 20η Ετήσια Ενημερωτική Συνάντηση του 2018 πρόθεση των διοργανωτών είναι να διευρυνθεί το θέμα της συνέργειας των μουσείων με τις δημιουργικές βιομηχανίες.