Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Β’ Στάδιο Διαδικασίας Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας των προτάσεων που υποβλήθηκαν το 2020 | Μετάθεση ημερομηνίας ανακοίνωσης

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την εγγραφή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2020.
Λόγω του αυξημένου αριθμού δηλώσεων που υποβλήθηκαν, η ημερομηνία ανακοίνωσης των προτάσεων που κατ’ αρχήν συνάδουν με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και, ως εκ τούτου, προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αναβάλλεται για τις 16/3/2020.
Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την εκ μέρους των κοινοτήτων φορέων επεξεργασία του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου το στοιχείο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την  εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να εγγραφεί ή μη στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες επί τη διαδικασίας μπορείτε να βρείτε εδώ

Ευχαριστούμε όλους/όλες για τη συμμετοχή σας!