Β΄ Στάδιο Διαδικασίας Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας των προτάσεων που υποβλήθηκαν το 2021 | Μετάθεση ημερομηνίας ανακοίνωσης

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την εγγραφή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2021.
Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού δηλώσεων που υποβλήθηκαν (ογδόντα τρεις -83), η ημερομηνία ανακοίνωσης των προτάσεων που κατ’ αρχήν συνάδουν με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και, ως εκ τούτου, προκρίνονται στο Β΄ Στάδιο της διαδικασίας αναβάλλεται για τις 15 Απριλίου 2021.
Η ανακοίνωση θα γίνει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ενώ θα υπάρξει σχετική ανάρτηση και στη σελίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Facebook.
Υπενθυμίζεται ότι το Γ΄ Στάδιο περιλαμβάνει την εκ μέρους των κοινοτήτων φορέων συμπλήρωση και υποβολή του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου το στοιχείο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να εγγραφεί ή μη στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Περισσότερες πληροφορίες επί τη διαδικασίας εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ευχαριστούμε όλους/όλες για το ενεργό ενδιαφέρον σας για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά!