2022 – Β’ Στάδιο Διαδικασίας Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο AΠΚ | Μετάθεση ημερομηνίας ανακοίνωσης

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το έτος 2022 ολοκληρώθηκε με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων στις 15/2/2022. 

Λόγω του αυξημένου αριθμού δηλώσεων που υποβλήθηκαν, η ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών που κατ’ αρχήν συνάδουν με τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και, ως εκ τούτου, προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αναβάλλεται για τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει την εκ μέρους των κοινοτήτων φορέων συμπλήρωση του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκειμένου το στοιχείο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, να εγγραφεί ή μη στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ευχαριστούμε όλους/όλες για τη συμμετοχή σας!