Διαδικασία εγγραφής στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας | 2020

Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι μια διαδικασία ανοιχτή σε όλες/όλους και πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

  • A΄ Στάδιο: Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής | 1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2020
  • Β’ Στάδιο: Ανάρτηση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr | Μέχρι 3 Μαρτίου 2020
  • Γ’ Στάδιο: Υποβολή Δελτίου Στοιχείου ΑΠΚ  στη ΔΙΝΕΠΟΚ | 1 -31 Μαΐου 2020

Οι φορείς /κοινότητες φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας για το έτος 2020 από 1η Ιανουαρίου ως 15 Φεβρουαρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας εγγραφής εδώ.