(Ελληνικά) International Workshop “Resilience and marketisation: uses of ICH in times of economic crisis”. Διεθνές Εργαστήριο «Ανθεκτικότητα και εμπορευματοποίηση: χρήσεις της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης». | Αθήνα, 3-4 Σεπτεμβρίου 2019

Sorry, this entry is only available in Greek.