Συμμετοχή της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη 16η ετήσια συνάντηση Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων χωρών της ΝΑ Ευρώπης στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (Σόφια, 19-21 Οκτωβρίου 2022)

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμμετείχε στη 16η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων χωρών της ΝΑ Ευρώπης στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως 21 Οκτωβρίου 2022 στη Σόφια. Το θέμα της φετινής συνάντησης ήταν: “Ζωντανή Κληρονομιά και Τυπική & Μη Τυπική Εκπαίδευση”. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη ΝΑ Ευρώπη υπό την αιγίδα της UNESCO στη Σόφια (Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO) και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCΟ για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη στη Βενετία (UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe).
Σκοπός της διοργάνωσης, η οποία συμπεριλάμβανε παράλληλα και εργαστήρια για την επιμόρφωση των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), ήταν η συζήτηση για τη θέση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση και η συνεργασία μεταξύ εμπειρογνώμων και διαμεσολαβητών για την ενίσχυση του ρόλου της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Το πρόγραμμα για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Τυπική και μη Τυπική Εκπαίδευση αποτελεί μια πρωτοβουλία της UNESCO αναγνωρίζοντας τη σημαντική σχέση που συνδέει τη ζωντανή κληρονομιά και την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση παίζει ένα ουσιαστικό και πολύτιμο ρόλο στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας, συνέχειας και διαγενεακής μετάδοσης της ζωντανής κληρονομιάς, ουσιαστικά της διαφύλαξής της. Από την άλλη, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προσφέρει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και παιδαγωγικό εργαλείο για εκπαιδευτικά προγράμματα και, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθεί ως μοχλός για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης με αντίστοιχα ποιοτικά αποτελέσματα.
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2021 η UNESCO κυκλοφόρησε ψηφιακά το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς (Resource Kit for Teachers) (https://ich.unesco.org/en/resources-for-teachers-01180) με τίτλο «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τη ζωντανή κληρονομιά» (Teaching and Learning with Living Heritage), διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνει τρόπους ενσωμάτωσης της ζωντανής κληρονομιάς στην εκπαίδευση εντός και εκτός σχολικής τάξης. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει δέκα παραδείγματα καλών πρακτικών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από σχολεία της Ευρώπης, στο πλαίσιο των οποίων η ζωντανή κληρονομιά ενσωματώθηκε σε διαφορετικά μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, η φυσική, οι κοινωνικές επιστήμες και η λογοτεχνία. Μεταξύ των προγραμμάτων περιλαμβάνεται και αυτό που εκπόνησε το Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά με θέμα το Ρεμπέτικο (https://ich.unesco.org/doc/src/50957-EN.pdf) και υπεύθυνη καθηγήτρια την Κατερίνα Χριστοδούλου. Μέχρι στιγμής το ψηφιακό έντυπο για το Ρεμπέτικο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και τα γαλλικά.
Η τριήμερη εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στη διοργάνωση περιλάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις και εργαστήρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους στη διδασκαλία όχι μόνο για τη ζωντανή κληρονομιά αλλά και με τη ζωντανή κληρονομιά. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εκπαιδευτική της πολιτική για την αξιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα προγράμματα «Η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ ως μέσου ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση» καθώς και «Το αγροτικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά», για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και το νέο εγχείρημα για τον σχεδιασμό προγράμματος σπουδών και δομής μαθητείας για την εκπαίδευση στην ξυλοναυπηγική τέχνη (τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μαθηματικών) και ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε σχετικά με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση.