Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές στον χώρο των μουσείων | Ψηφιακοί οδηγοί

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε ένα από τα παραδοτέα της συνεργασίας του ΥΠΠΟ με το “ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος”, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου εκθεσιακού χώρου, το Αιθέριον, στο Ωδείο Αθηνών. Βασικές ιδέες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας παρουσιάζονται σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και προσφέροντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου γύρω από κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης δημοκρατίας και των επιλογών που κάνουμε ως πολίτες.

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εκπόνησε τρεις Οδηγούς που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες των μουσείων, προσφέροντας καλά παραδείγματα αναφορικά με τη μουσειολογική οργάνωση και τις δράσεις εξωστρέφειας μουσείων που διαπραγματεύονται ιδέες κυρίως, όσο και στο κοινό που ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τις ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές των μουσείων.

Η θεματολογία τους έχει ως εξής:

Έκθεση- Μάθηση-Επισκέπτες – Οδηγός
Στόχος του Οδηγού είναι να δώσει το περίγραμμα των σύγχρονων θεωριών, προσεγγίσεων, πρακτικών και εργαλείων, σε κάθε ενδιαφερόμενο για το πεδίο των εκθέσεων, των επισκεπτών και της μάθησης σε μουσεία ή πολιτιστικούς χώρους. 

Μουσειακή Προσβασιμότητα – Οδηγός
Ο Οδηγός εντάσσεται στο νέο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης της προσβασιμότητας, επιχειρώντας να αναδείξει ότι αυτή συνιστά μια συνεχή και μακροχρόνια διαδικασία που μπορεί να διασφαλίσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο πεδίο.

Μουσεία Φιλοσοφίας-Καλές Πρακτικές – Οδηγός
Ο Οδηγός εστιάζει στα Μουσεία Φιλοσοφίας και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι φιλοσοφικές θεωρίες σε αυτά, μέσω μουσειακών πρακτικών. Έχουν επιλεγεί ως παραδείγματα μουσεία φιλοσοφίας κυρίως από το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα.

Οι Οδηγοί εκπονήθηκαν από την Ομάδα Έργου του Τμήματος Μουσείων της ΔΙΝΕΠΟΚ, στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΠΑ «Προσαρμογή της λειτουργίας της “Στέγης Ελληνικών Ιδεών” στις Μουσειοπαιδαγωγικές Αρχές» και εντάχθηκαν στο Υποέργο 3, που αφορά στη διασφάλιση της παρουσίασης των Ιδεών σύμφωνα με τις αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές ομάδες κοινού καθώς και την ευθυγράμμιση του χαρακτήρα των εκθέσεων και των πιλοτικών εφαρμογών με άλλες, ευρύτερες δράσεις, αξιοποιώντας προϋπάρχοντα ευρήματα και καλές πρακτικές.