Πρόγραμμα «Μultaka Athens – Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα»

To Πρόγραμμα «Μultaka Athens – Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα σύμπραξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Υπουργείο Πολιτισμού και φορέα υλοποίησης την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων. Αφορά την πραγματοποίηση βιωματικών περιηγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους από μετανάστες και πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο στη γλώσσα καταγωγής τους, Στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, μνήμης και βιωμάτων, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων με αφορμή τα μνημεία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν από το ΥΠΠΟ και πραγματοποίησαν 115 περιηγήσεις σε 4 χώρους πολιτισμικής αναφοράς (Αρχαία Αγορά, Επιγραφικό Μουσείο, Κεραμεικό και Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού) από τον Σεπτέμβριο 2022 έως Ιούνιο 2023. Στις περιηγήσεις συμμετείχαν 936 περιηγούμενοι, εκ των οποίων οι 319 ήταν πολίτες τρίτων χωρών και οι 617 Έλληνες πολίτες.

Το έργο εντάχθηκε στη Δράση “Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών” (ΟΠΣ 5075080) και χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου. Μετανάστευσης και Ένταξης.

Από πλευράς του Υπουργείου Πολιτισμού τη δράση ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς διά των Διευθύνσεων Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και του Επιγραφικού Μουσείου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ακόλουθα βίντεο:

 https://www.youtube.com/watch?v=jtf8sNpv8bQ&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=hSVYOeWwT5k