Παράταση Διαδικασίας Εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας | 2024

Σας πληροφορούμε ότι η διαδικασία υποβολής πρότασης για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου:
 
– με Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 
– με Καλή Πρακτική Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
 
παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2024 (23:59 μ.μ.)