2023: Μια νέα περίοδος αρχίζει για το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας!

Το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από το 2019 και εξής, εμπλουτίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η αύξηση των εγγεγραμμένων στοιχείων είναι καρπός της ευρύτατης συμμετοχής των κοινοτήτων της κληρονομιάς. Πρόκειται για όλους και όλες εσάς που με τόσο κέφι αλλά και θαυμαστό αίσθημα ευθύνης αγκαλιάσατε αυτό το νέο εγχείρημα πολιτιστικής διαχείρισης, που έχει στο επίκεντρό του την έννοια της διαφύλαξης.

Οι εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο επιδιώκεται να αποδίδουν τη δυναμική της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως ζωντανής πολιτισμικής έκφανσης, να αποτυπώνουν τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς της. Το 2023 η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εγκαινιάζει μια νέα διαδικασία, την ανά δεκαετία επικαιροποίηση των ήδη εγγεγραμμένων στοιχείων. Για τον λόγο αυτό το 2023 δεν πρόκειται να δημοσιεύσει πρόσκληση για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Κατά το τρέχον έτος θα αποδοθεί έμφαση αφενός στην επικαιροποίηση των πρώτων εγγραφών, οι οποίες έγιναν πριν από 10 ακριβώς χρόνια, το 2013, και αφετέρου στον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου με στοιχεία που προτάθηκαν σε παλαιότερες δημόσιες προσκλήσεις, κυρίως τα έτη 2021 και 2022.

Επισημαίνεται ότι το έτος 2023 συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημιουργία της Σύμβασης, γεγονός που πρόκειται να αναδειχθεί και με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Heritage Days), οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στη Ζωντανή Κληρονομιά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα https://ayla.culture.gr, προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και για τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.