Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς | Λήμνος, 8- 11 Μαΐου 2023

Σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα: “Living Heritage Safeguarding and Sustainable Development. Training of trainers for Greece/ Διαφύλαξη ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκπαίδευση για εκπαιδευτές στην Ελλάδα”, Λήμνος, 8-11/5/2023.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεργάζεται στενά με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO (Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO). Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα τη Σόφια (Βουλγαρία), ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Περιφερειακό Κέντρο (κατηγορίας 2) κατά την 35η Γενική Διάσκεψη της UNESCO (Οκτώβριος 2009).

Θεμελιώδης στρατηγικός στόχος τόσο της Διεύθυνσης, όσο και του Κέντρου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ζητήματα που άπτονται της διαφύλαξης και της ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η διοργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Global capacity-building programme της UNESCO. Κινούμενοι στο παραπάνω πνεύμα, η ΔΙΝΕΠΟΚ και το Περιφερειακό Κέντρο συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το 2021 διαδικτυακό σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων με θέμα: «Developing safeguarding plans for intangible cultural heritage in Greece», το οποίο διήρκεσε από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2021.

Δεδομένης της επιτυχίας του σεμιναρίου, η ΔΙΝΕΠΟΚ, σε συνεργασία πάντα με το Περιφερειακό Κέντρο (κατηγορίας 2) υπό την αιγίδα της UNESCO, αλλά και με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (ΜedINA) προγραμματίζει τη συνδιοργάνωση σεμιναρίου στη Λήμνο. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου στη Λήμνο θα δώσει την ευκαιρία στους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να γνωρίσουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, καθώς και τα συστηματικά σχέδια για τη διαφύλαξή της που εκπονεί και εφαρμόζει το ΜedINA σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, αλλά και με τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού.

Το εν λόγω σεμινάριο με θέμα «Living Heritage Safeguarding and Sustainable Development. Training of trainers for Greece. – Διαφύλαξη ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκπαίδευση για εκπαιδευτές στην Ελλάδα» αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 έως την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 (άφιξη Κυριακή 7 Μαΐου και λήξη συνεδριών απόγευμα Πέμπτης 11 Μαΐου 2023).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη των κοινοτήτων φορέων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σε θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών που διαχειρίζονται ποικιλοτρόπως εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες/-ουσες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τις οποίες θα αξιοποιήσουν για να συμβάλουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων για τη διαφύλαξη στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να αναλάβουν οι ίδιοι/-ες τα οδοιπορικά τους έξοδα.

Τα έξοδα διαμονής (πέντε διανυκτερεύσεις από Κυριακή 7/5 έως κ Πέμπτη 11/5/2023 (το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης 11/5/2023), τα έξοδα μετακινήσεων στο πλαίσιο του σεμιναρίου, καθώς και τα έξοδα διατροφής για τέσσερις ημέρες, από Κυριακή βράδυ 7/5 μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι 11/5/2023, θα αναληφθούν από τους διοργανωτές.

Επισημαίνεται ακόμη ότι:

α) Εκ μέρους κάθε φορέα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Σεμινάριο ένα (1) άτομο.
β) Η επιλογή των συμμετεχόντων/-ουσών (ανώτατο όριο: 15 άτομα) θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτές (facilitators).
γ) Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα συγκροτηθεί κατά τρόπο ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις γνώσεις και τις ανάγκες των συμμετεχόντων/-ουσών.
δ) Τέλος, σημειώνεται ότι το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να συμπληρώσουν την εξής φόρμα συμμετοχής: Application_form_Lemnos_2023 και ακολούθως να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cb.ich2023@gmail.com μέχρι 15 Μαρτίου 2023, στις 23:59 μ.μ.