Διδάσκοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Η εφαρμογή και αξιοποίηση του μοντέλου UNESCO-EE σε σχολεία-μέλη του Δικτύου ASPnet | Yβριδική ημερίδα, 18 Μαΐου 2024

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προσκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην υβριδική ημερίδα με τίτλο «Διδάσκοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Η εφαρμογή και αξιοποίηση του μοντέλου UNESCO-ΕΕ σε σχολεία του Δικτύου ASPnet», η οποία διοργανώνεται από κοινού με τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας – Πύργος Βιβλίων (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, Σχολικούς Συμβούλους καθώς και όσους ενδιαφέρονται για ζητήματα αξιοποίησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση.

Μετά τη θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην περσινή ημερίδα με τίτλο «Διδάσκοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Το μοντέλο της UNESCO για την ενσωμάτωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση» (18/3/2023) και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τη νέα αυτή παιδαγωγική προσέγγιση, το σχολικό έτος 2023-2024 ξεκίνησε πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και από σχολεία–μέλη του ελληνικού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO-ASPnet.  

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν αφενός μεν τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής προσπάθειας και αφετέρου ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων που βασίστηκαν στην αξιοποίηση του προτεινόμενου παιδαγωγικού μοντέλου.  Απώτερος σκοπός μας είναι η συνέχιση του προγράμματος, η διάχυσή του σε σχολεία της επικράτειας και η ενίσχυση του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τα αρμόδια όργανα της UNESCO στον τομέα της διδασκαλίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση.

Για όσους/όσες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα εξ αποστάσεως, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://client.bluetree.events/ASPnet_GR_2024/ για ηλεκτρονική εγγραφή, ώστε να σας αποσταλεί ο σύνδεσμος σύνδεσης με την πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης.

Δείτε εδώ βιντεοσκόπηση του πρώτου μέρους της ημερίδας του 2023 με την παρουσίαση του Οδηγού UNESCO-EE και της προτεινόμενης μεθοδολογίας: https://www.youtube.com/watch?v=36YVOmotjME.