Δράσεις για την ανάδειξη της επετείου συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)

 

Δράσεις για την ανάδειξη της επετείου συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003)

1η Συνάντηση Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (25-26 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα)

Φίλες και φίλοι,
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα είκοσι χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προτίθεται να θέσει υπό την αιγίδα της και να αναδείξει ποικιλοτρόπως, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενες κοινότητες άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση εκφάνσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις που πραγματοποιούνται το 2023 και αποσκοπούν στην ανάδειξη στο ευρύτερο κοινό της σημασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Για τον σκοπό αυτό προσκαλεί όλους τους φορείς που πραγματοποιούν δράσεις που αποσκοπούν στη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική φόρμα https://forms.gle/kKQB3pTDD6zuVHfB9 προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα να περιληφθεί η δράση τους στο πρόγραμμα εορτασμών της ΔΙΝΕΠΟΚ.
Μία από τις εκδηλώσεις για την ανάδειξη της επετείου των είκοσι ετών από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) θα είναι και η 1η Συνάντηση του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που με πρωτοβουλία της ΔΙΝΕΠΟΚ πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Στη συνάντηση αυτή δίνεται η ευκαιρία στις κοινότητες και στους φορείς που διαχειρίζονται εκφάνσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς να παρουσιάσουν τις δράσεις τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι κοινότητες και οι φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν δεν είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε παρουσίαση, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η παρουσίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία από τις εξής δύο μορφές:

1. Σύντομη εισήγηση (10 λεπτά), κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν να προβάλλουν αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Οι εισηγήσεις θα είναι οργανωμένες σε τρεις συνεδρίες, με τα εξής θέματα:

1η Συνεδρία: Σχέδια Διαφύλαξης
2η Συνεδρία: Δράσεις ανάδειξης στο ευρύτερο κοινό
3η Συνεδρία: Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων

2. Έκθεση σχετικού με το θέμα υλικού στον προθάλαμο της αίθουσας που θα φιλοξενήσει τη διήμερη Συνάντηση του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ανάρτηση σε πίνακα σχετικού υλικού, μπάνερ, πόστερ, φυλλάδια κτλ.)

Σκοποί του διημέρου είναι:

• Η αλληλογνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κοινοτήτων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, των φορέων που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν δράσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και των μελών της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
• Η ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
• Η παρουσίαση του υπό δημιουργία ιστοτόπου του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη 1η Συνάντηση του Δικτύου, ανεξάρτητα από τα αν προτίθενται να παρουσιάσουν τις δράσεις τους, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα https://forms.gle/eQGtYK3znm4TjPgT9, μέχρι τις 5 Αυγούστου 2023.

Η συμπλήρωση τόσο της φόρμας για τις εκδηλώσεις εορτασμού των είκοσι χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης όσο και της φόρμας συμμετοχής στη Συνάντηση του Δικτύου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (25-26 Νοεμβρίου, Αθήνα), είναι πολύ σημαντική για την από κάθε άποψη άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 20xroniaapk@gmail.com