Διημερίδα: “Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Εκφάνσεις, δράσεις διαφύλαξης και προοπτικές” | 12-13 Απριλίου 2024, Ηράκλειο Κρήτης

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή «Πλοηγός» διοργανώνουν διημερίδα με τίτλο: “Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Εκφάνσεις, δράσεις διαφύλαξης και προοπτικές”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 12-13 Απριλίου 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Η διημερίδα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, εκπαιδευτικούς, μέλη τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς που διαχειρίζονται τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, και ιδιαιτέρως μέλη κοινοτήτων ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα, μουσικοχορευτικές παραδόσεις, αγροδιατροφικές παραδόσεις (π.χ. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, τοπικοί παραγωγοί/επιχειρήσεις) κλπ.

Η διοργάνωση αποσκοπεί: 

  • στην ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003)
  • στην προβολή των ποικίλων όψεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης
  • στην ενημέρωση για τους τρόπους ενσωμάτωσης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
  • στην ενημέρωση για το Ελληνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης Μουσείων και τις δυνατότητες ανάδειξης και προβολής δράσεων των μουσείων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς
  • στην καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και φορέων διαχείρισης του νεότερου πολιτιστικού αποθέματος για τρόπους υλοποίησης συνεργειών με σκοπό τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη διημερίδα προβλέπεται να γίνουν παρουσιάσεις από στελέχη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλων Υπηρεσιών του ΥΠΠO, της Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μουσείων, συλλόγων και ομάδων πολιτών, καθώς και άλλων φορέων ή/και συλλογικοτήτων που ασχολούνται με τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ζωντανής κληρονομιάς της Κρήτης.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διοργάνωση με ομιλία ή εποπτικό υλικό, οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1RyusOy0qHd_YMqtkL6ioxJf0DY80URR4_dFV002yrE8/

μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2024, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της διημερίδας.

Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία από τις εξής μορφές:

Α. Σύντομη εισήγηση, διάρκειας 10 λεπτών, η οποία μπορεί να καλύπτει μία από τις παρακάτω θεματικές:

-Παρουσιάσεις δράσεων διαφύλαξης και ανάδειξης των ποικίλων όψεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης (π.χ. παραδοσιακές τέχνες/τεχνικές, μουσικοχορευτικές παραδόσεις, αγροδιατροφικές παραδόσεις, εθνοβοτανικές πρακτικές, κ.ά).

-Παρουσιάσεις δράσεων μουσείων για την τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης (επικοινωνιακές δράσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.).

-Παραδείγματα συνεργειών μεταξύ φορέων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Β. Έκθεση εποπτικού υλικού στο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση ( ανάρτηση σχετικού υλικού σε πίνακα, μπάνερ, πόστερ, φυλλάδια, προβολή βίντεο)

Γ. Ενημερωτικό περίπτερο (infokiosk) για την παρουσίαση δράσεων φορέων ή/και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφύλαξης και προβολής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: apk.crete@gmail.com

H πρόσκληση είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf εδώ.