«Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» Υβριδική ημερίδα ευαισθητοποίησης | Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, ΚΠΙΣΝ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και των 70 χρόνων από την ίδρυση του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διά των συναρμόδιων υπηρεσιών, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων αντίστοιχα, διοργανώνουν από κοινού υβριδική ημερίδα ευαισθητοποίησης με θέμα την ενσωμάτωση  της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 

Η ημερίδα  απευθύνεται σε:

α) Εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO (ASPnet)

β) Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ) Υπευθύνους Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής και  Σχολικών Δραστηριοτήτων

δ) Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου για την Αειφορία

 

Οι δύο συναρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Υ.ΠΠ.Ο.Α. και Υ.ΠΑΙ.Θ. τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει εποικοδομητική συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO τόσο με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την άυλη πολιτιστική κληρονομιά στην εκπαίδευση όσο και με προτάσεις υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών στη σημασία της διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών.  Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας από την UNESCO σε ψηφιακή έκδοση του Οδηγού για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» (“Teaching and Learning with Living Heritage, A Resource Kit for Teachers”), η ημερίδα διοργανώνεται με διά ζώσης παρουσία για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και διαδικτυακή παρακολούθηση για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες από τις λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Δείτε εδώ την ψηφιακή έκδοση του οδηγού: https://ich.unesco.org/en/resources-for-teachers-01180

Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από τα αρμόδια όργανα της UNESCO στον τομέα της διδασκαλίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη σχολική εκπαίδευση καθώς και στην παρουσίαση του οδηγού της UNESCO για εκπαιδευτικούς με προτεινόμενα σενάρια μαθημάτων από εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet από κράτη-μέρη της Σύμβασης.

Η ημερίδα, πέραν των εισηγήσεων, περιλαμβάνει εργαστήριο εξοικείωσης με την προτεινόμενη μεθοδολογία, το οποίο στοχεύει:

  • στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet UNESCO για την αξιοποίηση των διδακτικών υλικών που περιλαμβάνονται στον Οδηγό για εκπαιδευτικούς «Teaching and Learning with Living Heritage» μέσω της λεπτομερούς παρουσίασής του,
  • στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την προτεινόμενη μεθοδολογία των έξι βημάτων (6-step methodology) για τη δημιουργία σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικών σεναρίων και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε σύνδεση με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες του Δικτύου ASPnet UNESCO (Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/ESD, Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη/ GCED και Διαπολιτισμική Μάθηση & Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Ιnter-cultural & Heritage Learning).

Το Πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το δείτε εδώ.

Διευκρινίζεται ότι τα εργαστήρια που θα πλαισιώσουν την ημερίδα απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς σχολείων-μελών του Δικτύου ASPnet της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικών με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς των σχολείων-μελών του Δικτύου που έχουν υποβάλει Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022. Για όσες/όσους λάβουν μέρος στην ημερίδα διαδικτυακά, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των εργαστηρίων σε ζωντανή μετάδοση.

 

Για δηλώσεις συμμετοχών και αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://client.bluetree.events/Event_ASPnet_GR_2023/

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βέρα Δηλάρη, Υ.ΠΑΙ.Θ., Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCΟ-ASPnet στην Ελλάδα, Τηλ.: 210 344 2379

Έλενα Μπαζίνη, ΥΠ.ΠΟ.Α., Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τηλ.: 210 52 19 067