Β΄ Στάδιο Διαδικασίας Εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας | 2024

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (περίοδος 2024), δημοσιεύονται οι Δηλώσεις Πρόθεσης Υποβολής Δελτίων:

α. Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

β. Καλής Πρακτικής Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

που κατατέθηκαν στη ΔΙΝΕΠΟΚ και προκρίνονται στο Β’ Στάδιο της διαδικασίας, καθώς συνάδουν κατ’ αρχήν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και την εφαρμογή της στη χώρα μας.

Στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Σημειώνεται ότι εντός της προθεσμίας κατατέθηκαν 104 Δηλώσεις. Από αυτές, οι είκοσι οκτώ (28) δεν συνάδουν κατ’ αρχήν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο για τους λόγους απόρριψης της Δήλωσης που υπέβαλαν.
Στο επόμενο στάδιο, εκείνο της δημόσιας διαβούλευσης και της συμπλήρωσης εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκρίνονται οι εβδομήντα έξι (76) δηλώσεις, που αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο PDF: Στοιχεία_ΑΠΚ_Αποτελέσματα_2024

 

Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Σημειώνεται ότι εντός της προθεσμίας κατατέθηκαν τριάντα τρεις (33) Δηλώσεις. Από αυτές, οι δεκαπέντε (15) δεν συνάδουν κατ’ αρχήν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο για τους λόγους απόρριψης της Δήλωσης που υπέβαλαν.
Στο επόμενο στάδιο, εκείνο της δημόσιας διαβούλευσης και της συμπλήρωσης εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων του Δελτίου Στοιχείου Καλής Πρακτικής, προκρίνονται οι δεκαοκτώ (18) δηλώσεις, που αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο PDF: Καλές_Πρακτικές_Αποτελέσματα_2024

Σημαντική υπενθύμιση:

Το Β΄ Στάδιο αποσκοπεί στην ενημέρωση των μελών των κοινοτήτων-φορέων και της κοινής γνώμης για τις προτάσεις εμπλουτισμού του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας που κατατέθηκαν κατά το Α’ στάδιο της Δημόσιας Πρόσκλησης του τρέχοντος έτους 2024.
Κάθε ενδιαφερόμενος/-η φορέας του στοιχείου μπορεί να έρθει σε επαφή με τους/τις συντάκτες/-τριες των δηλώσεων πρόθεσης υποβολής και, εάν αυτό είναι επιθυμητό από όλους, να συνεισφέρει στη σύνταξη του Δελτίου.
Επισημαίνεται ότι η αποδοχή της δήλωσης πρόθεσης υποβολής δεν συνιστά εγγραφή του στοιχείου ή της καλής πρακτικής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Αυτή προκύπτει μόνον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Γ’ Σταδίου της διαδικασίας, δηλαδή με τη συμπλήρωση και υποβολή στη ΔΙΝΕΠΟΚ του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ή του Δελτίου Καλής Πρακτικής Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέχρι τις 31 Μαΐου 2024.

Τέλος, σημειώνεται ότι η περιγραφή των Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ ή/και τις απόψεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμο εδώ.
Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Δελτίο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαθέσιμο εδώ.
Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των αναλυτικών οδηγιών συμπλήρωσης των Δελτίων είναι πολύ σημαντική για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το Δελτίο στους συντάκτες να διατυπώσουν με ακρίβεια και επάρκεια τις σκέψεις τους.