«Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα (Β΄ Φάση)

Η Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» με προϋπολογισμό 9.818.827,72 €, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).
Το συγκρότημα του Αχιλλείου βρίσκεται στο χωριό Γαστούρι, 10 χιλιόμετρα ΝΔ της πόλης της Κέρκυρας. Χτίστηκε ως παραθεριστική κατοικία της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστροουγγαρίας μεταξύ 1888-1891. Μετά το θάνατό της περιήλθε στον αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄ της Γερμανίας ενώ κατόπιν υπήρξε νοσοκομείο, εστία δημοδιδασκάλων, παιδούπολη, καζίνο και το 1994 φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ανάκτορο, έως και το κλείσιμό του για την πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης, λειτουργούσε ως Μουσείο καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρώτα σε πωλήσεις εισιτηρίων μουσεία της Ελλάδας. Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερα κτήρια, το Ανάκτορο και τα κτήρια του Θυρωρείου, των Στρατώνων και του Βαρόνου. Το συγκρότημα των κτηρίων αλλά και η περί αυτό περιοχή έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο (ΦΕΚ 183/Β/16.03.1967 και ΦΕΚ 235/Β/09.03.1979).
Το Φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος και τη δημιουργία ενός σύγχρονου μουσείου εντός του Ανακτόρου. Διαρθρώνεται σε 11 υποέργα. Από αυτά, υλοποιούνται από την ΕΤΑΔ τα υποέργα 1, 9 και 10: Το 1 αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων του συγκροτήματος, το 9 αφορά σε εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης της κλίμακας Heine και το 10 αφορά σε εργασίες αναβάθμισης υποσταθμού μέσης τάσης. Τα υποέργα 2,3,4 και 11 υλοποιούνται από τη ΔΣΑΝΜ και αφορούν στις εργασίες συντήρησης, την προμήθεια ικριωμάτων, υλικών συντήρησης και σε αναθέσεις υπηρεσιών συντήρησης. Τα υποέργα 5,6,7 και 8 υλοποιούνται από τη ΔΝΠΚ και αφορούν στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής και φωτισμού, στην εφαρμογή τους, στην παραγωγή του εποπτικού υλικού, στην προμήθεια όλων των μουσειακών κατασκευών της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί εντός του ανακτόρου, τη δημιουργία των πολυμεσικών εφαρμογών και την προμήθεια του εξοπλισμού τους καθώς και στην προμήθεια όλου του φωτιστικού εξοπλισμού. Η υλοποίηση μιας σύγχρονης μουσειακής έκθεσης στο ανάκτορο έχει ως σκοπό την παρουσίαση και ανάδειξη της ιστορίας του κτίσματος και των ενοίκων του στο πέρασμα του χρόνου, ενώ η αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος συνολικά αποβλέπει στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας του χώρου και της εμπειρίας του επισκέπτη.
Η υλοποίηση του συνόλου της Πράξης θα συμβάλει στην ανάπτυξη των συνεργειών τουρισμού – πολιτισμού και θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής και της περιφέρειας συνολικά με την αύξηση της επισκεψιμότητας ενός ιστορικού τόπου.