Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά σε καιρούς κρίσης: Ένταξη στην αγορά και ανθεκτικότητα | Ε-book

Το 2016 άρχισε το Πρόγραμμα «UNESCO Frictions: Heritage-Making across Global Governance», το οποίο εκπόνησε επιστημονικό προσωπικό της École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) υπό την Καθηγήτρια Chiara Bortolotto και  χρηματοδότησε η Agence Nationale de la Recherche (ANR). Ο σκοπός του Προγράμματος ήταν να διερευνήσει τις πολιτικές πολιτιστικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στον πιο πρόσφατο και συζητούμενο τομέα τους, αυτόν της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και να σκιαγραφήσει τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης αυτών των πολιτικών. Για την έρευνα επιλέχθηκαν τρεις χώρες περιπτωσιολογικής μελέτης: η Ελλάδα, η Κίνα και η Βραζιλία, λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν οι πολιτικές τους και οι προσεγγίσεις τους σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, και ως ανταπόδοση στις τρεις χώρες στις οποίες διεξήχθη, αποφασίστηκε η διοργάνωση αντίστοιχων εργαστηρίων. Στην Ελλάδα το Διεθνές Εργαστήριο με τίτλο: “Resilience and marketisation: uses of ICH in times of economic crisis”, πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2019, σε συνεργασία με την École des Hautes Études en Sciences Sociales, τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.
H παρούσα έκδοση με τίτλο: «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά σε καιρούς κρίσης: Ένταξη στην αγορά και ανθεκτικότητα» περιλαμβάνει την επεξεργασμένη μορφή των εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παραπάνω Εργαστηρίου.
Απόψεις που διατυπώνονται από συντελεστές του τόμου δεν απηχούν στο σύνολό τους τις πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Για το βιβλίο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.