12η ετήσια συνάντηση εμπειρογνωμόνων χωρών ΝΑ Ευρώπης στην AΠΚ | 25-26/10/2018

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συμμετείχε στη 12η ετήσια συνάντηση εμπειρογνωμόνων χωρών ΝΑ Ευρώπης στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 25-26/10/2018. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Επιστημών και Πολιτισμού της UNESCO στην Ευρώπη (Βενετία) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο Διαφύλαξης ΑΠΚ στη ΝΑ Ευρώπη (Σόφια, Βουλγαρία), το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, την Εθνική Επιτροπή της UNESCO στη Σλοβενία, και το Εθνογραφικό Μουσείο Σλοβενίας.

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν καταρχάς ο ετήσιος απολογισμός των δράσεων των κρατών-μερών του Δικτύου, σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2017, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, πολιτικών και πρακτικών από τα κράτη της ΝΑ Ευρώπης.  Ειδικό αφιέρωμα έγινε επίσης στον ρόλο των μουσείων σε σχέση με τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,  στην ενθάρρυνση καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με το θέμα και την ανάδειξη τρόπων με τους οποίους τα μουσεία μπορούν να συμβάλουν στην ορατότητα, βιωσιμότητα και μετάδοση της άυλης κληρονομιάς στις νεότερες γενιές.

Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα, παρουσίασαν καταρχάς τον ετήσιο απολογισμό των δράσεων της Υπηρεσίας στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης. Ειδική αναφορά έγινε στη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου για τον αγροτικό χώρο ως πολιτιστική κληρονομιά (Δημητσάνα, 28/7-5/8/2018) ως παραδείγματος καλής πρακτικής αφενός μεν για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα του αγροτικού χώρου ως πολιτισμικού αγαθού, αφετέρου δε για την κατάρτιση ειδικών που ασχολούνται με τη διαχείριση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης σε πρόταση της ελληνικής πλευράς για τη δημιουργία δικτύου φεστιβάλ εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, τόσο οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών του Δικτύου όσο και το Περιφερειακό Κέντρο της Βενετίας επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Κατά τη θεματική συνεδρία για τον ρόλο των μουσείων σε σχέση με τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάστηκε το υπό δημιουργία  Λαογραφικό Μουσείο Δημητσάνας, ως μία εναλλακτική προσέγγιση του ρόλου των λαογραφικών μουσείων στις σύγχρονες κοινωνίες, την αναγκαιότητα ανάδειξης του δημοκρατικού χαρακτήρα τους με σκοπό την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην από κοινού με τη διοίκηση διαμόρφωση μουσειακών δράσεων για την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τελικά την προσέγγιση της λαογραφίας με βάση τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ενός μουσείου που θα βασίζεται στις προφορικές μαρτυρίες ως μέσο ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Δημητσάνας.