Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Λαογραφία και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» | Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021, 13.00

Το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

συνδιοργανώνει

με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«Λαογραφία και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά»

 

Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ: Πρόγραμμα_Ημερίδας

 

* Ο σύνδεσμος συμμετοχής στη Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με Microsoft Teams είναι:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a002fe6bfddcc493abc5fcde2b502c57c%40thread.tacv2/1613649124494?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ec7ccb0e-dbc0-4404-846f-4736b669301d%22%7d

Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με υπολογιστή (Windows, Mac) ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/ [Συμμετοχή σε συνεδρία (Windows, Mac)]
Για να συνδεθείτε στη συνεδρία της διάλεξης με κινητό(iOS, Android)ακολουθείστε τις οδηγίες: https://itc.duth.gr/msteams/[Συμμετοχή σε συνεδρία (iOS, Android)]