Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά | Νάουσα 8/6/2019

Με αφορμή την υποβολή φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η εγγραφή του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, ο Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019,

ώρα 18.30

στο Kέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Χρήστος Λαναράς Κτίριο ΈΡΙΑ, στη Νάουσα

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού θα εκπροσωπήσει ο προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Γιάννης Ν. Δρίνης, ο οποίος θα παρουσιάσει τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και τις πολιτικές για την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια η Δικηγόρος Βέροιας, κα Δήμητρα Τουσιδώνη θα μιλήσει για τη σύνταξη και την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Καταγραφής της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες» κ. Αριστείδης Τόσιος θα αναφερθεί στην πρωτοβουλία του Ομίλου για τη δημιουργία φακέλου προκειμένου το έθιμο να εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Τέλος, η Δρ. Χαρούλα Σπινθηροπούλου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας, θα μιλήσει για τις αμπελοοινικές παραδόσεις της Νάουσας, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα υποβολής φακέλου για την εγγραφή των παραδόσεων αυτών στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.