Το Πολυφωνικό Καραβάνι στον Διεθνή Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003)

Tον Δεκέμβριο 2020, κατά την 15η ετήσια συνεδρίασή της, η Διακυβερνητική Επιτροπή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) ενέκρινε την εγγραφή μετ’ επαίνων του προγράμματος «Το Πολυφωνικό Καραβάνι, Ερευνώντας, Διαφυλάσσοντας και Αναδεικνύοντας το Πολυφωνικό Τραγούδι της Ηπείρου» στον Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πρόκειται για την πρώτη εγγραφή της Ελλάδας στον Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την ένατη συνολικά στους Διεθνείς Καταλόγους.

Τη συγκρότηση και επιστημονική τεκμηρίωση του φακέλου υποψηφιότητας, η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως υποδειγματική από το αρμόδιο όργανο της Σύμβασης, ανέλαβαν από την πλευρά του ΥΠΠΟΑ η Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) Σταυρούλα Φωτοπούλου, o Προϊστάμενος του Τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων της ΔΙΝΕΠΟΚ Ιωάννης Δρίνης και η Ιωάννα Τζαβάρα, στέλεχος του Διεύθυνσης, ενώ από την πλευρά του Πολυφωνικού Καραβανιού ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης και η Αλίκη Γκανά.

 

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική απόφαση εγγραφής:
https://ich.unesco.org/en/BSP/polyphonic-caravan-researching-safeguarding-and-promoting-the-epirus-polyphonic-song-01611

εδώ το αναλυτικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ:
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3603&fbclid=IwAR3hBUVOaznQahPyGbDuBx4XtcR-GU7P6JxmLxC_pMKp6SVU85fvyZXjVFA

 

και εδώ τα στοιχεία του Πολυφωνικού Καραβανιού:

Ιστοσελίδα: https://www.polyphonic.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=1319&lang=el-gr 

Facebook: https://www.facebook.com/polyphoniccaravan/