Από χέρι σε χέρι. Ιστορίες για τις χειροτεχνίες στην Ελλάδα του σήμερα

From Hand to Hand. Stories about craftsmanship in Greece today
Η Laura Bernhardt, η οποία εργάζεται στον τομέα της τέχνης, του πολιτισμού και του σχεδίου και ο Benjamin Tafel στον τομέα της φωτογραφίας, ανέλαβαν να ερευνήσουν τα ίχνη των ενεργών χειροτεχνικών εργαστηρίων στην Ελλάδα.
Από την έρευνα αυτή προέκυψε το έργοhttp://from-hand-to-hand.org/

Το Project περιλαμβάνει διάλογο με τους πρωταγωνιστές/φορείς των τεχνών και τη συναισθηματική τους σχέση με το επάγγελμα τους και τις προοπτικές του. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά πορτραίτων που απεικονίζουν τον τεχνίτη σε σχέση με το επάγγελμά του/της και σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής κρίσης.
Πόσο σημαντική είναι η παραδοσιακή αξία που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, από χέρι σε χέρι (“from hand to hand”); Πώς συνδέεται ο τεχνίτης με το επάγγελμά του/της σε αυτήν την περίοδο κρίσης;

Οι συγγραφείς δεν ενδιαφέρονται για μια νοσταλγική θέαση του θέματος. Μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε εκ νέου τα προϊόντα που είναι αποτέλεσμα χειροτεχνίας και τη συναισθηματική σχέση των τεχνιτών με το επάγγελμά τους. Ποιο είναι το νόημα της παραγωγής προϊόντων με χρήση χαμηλής τεχνολογίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης και πώς οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν με λίγες παραγγελίες; Οι διαφορετικές ιστορίες των τεχνιτών οδήγησαν στη δημιουργία ενός πορτραίτου μιας εποχής που δείχνει τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον.

Σύλληψη και επεξεργασία: Laura Bernhardt, Benjamin Tafel

Kείμενα: Laura Bernhardt

Φωτογραφίες: Benjamin Tafel