18η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πρόσφυγες/ Εκπαιδευτικά προγράμματα με τους πρόσφυγες

18η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πρόσφυγες/ Εκπαιδευτικά προγράμματα με τους πρόσφυγες