17η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Μνήμες Ανθρώπων και Ιστορίες Αντικειμένων: Προφορικές Μαρτυρίες και Μουσεία 2016|

17η Ενημερωτική Συνάντηση. Εκπαίδευση και Νεοελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά. Μνήμες Ανθρώπων και Ιστορίες Αντικειμένων: Προφορικές Μαρτυρίες και Μουσεία 2016|