Έκδοση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά | 2018

Με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε την έκδοση για την οποία η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεργάστηκε με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων με σκοπό την αποτύπωση σε ένα έντυπο: α) όλων των στοιχείων που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέχρι τον Νοέμβριο 2018, β) της συνεργασίας της ΔΙΝΕΠΟΚ με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας- Εthnofest, γ) της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και δ) της συμβολής της ΑΠΚ στην πρόληψη συγκρούσεων και περιβαλλοντικών καταστροφών αλλά και στην ένταξη προσφυγικών πληθυσμών. 

Η έκδοση είναι διαθέσιμη: