Θερινό Σχολείο

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες της Δημητσάνας είχαν την τιμή να διοργανώσουν στη Δημητσάνα για δύο διαδοχικές χρονιές (2018, 2019) Θερινό Σχολείο με θέμα «Ο Αγροτικός Χώρος ως Πολιτιστική Κληρονομιά».

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται: 

  • μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες κοινωνικής ανθρωπολογίας, εθνολογίας, λαογραφίας, πολιτισμικών σπουδών, πολιτιστικής διαχείρισης και συναφών επιστημονικών πεδίων,
    στελέχη πολιτιστικών φορέων και μουσείων νεότερου πολιτισμού,
  • στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμων και περιφερειών) αγροτικών περιοχών που διαχειρίζονται θέματα πολιτισμού,
  • στελέχη αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων και παραδόσεων ως πολιτιστική κληρονομιά,
  • εκπαιδευτικούς αρμόδιους για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι:

• η συστηματική εισαγωγή των συμμετεχόντων στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), καθώς και στις άλλες σχετικές συμβάσεις της UNESCO, και η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχουν για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου.
• η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και γόνιμου προβληματισμού μεταξύ διοίκησης, επαγγελματιών που διαχειρίζονται ποικιλοτρόπως την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου και ειδικών επιστημόνων.
• η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην ανάγκη αναβάθμισης των τοπικών μουσείων, προκειμένου αυτά να αναδειχθούν σε φορείς που θα συνδράμουν στην ανάδειξη του αγροτικού χώρου ως πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο σύγχρονο και δημιουργικό.
• να δοθεί έμφαση στη σημασία της ανάδειξης των τοπικών αγροδιατροφικών παραδόσεων ως πολιτιστικής κληρονομιάς.
• η εισαγωγή των συμμετεχόντων στην έννοια του πολιτισμικού τοπίου και της ερμηνείας περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης που παρέχονται στον τομέα αυτό.
• η συνδρομή στη δημιουργία γόνιμου προβληματισμού για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου στο εγχώριο και διεθνές κοινό και η αναζήτηση τρόπων για την αναβάθμισή της.
• να αποτελέσει ένα πειραματικό εργαστήριο διαλόγου με την τοπική κοινωνία με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά με συμμετοχική και δημοκρατική διάσταση.

 

Στόχος είναι οι απόφοιτοι του Θερινού Σχολείου:

• να αποκτήσουν σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες που δίνει η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003) στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη του αγροτικού χώρου ως πολιτιστικής κληρονομιάς,
• να εισαχθούν στα ζητήματα (δεοντολογικά, μεθοδολογικά κ.ά.) και στον προβληματισμό που προκύπτουν από τις πολιτικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου,
• να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πολιτιστική κληρονομιά οι φορείς που καλούνται να ασκήσουν σχετικές δημόσιες πολιτικές,
• να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη άποψη για τις πολλές και ποικίλες όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ανάγκη να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως παράγοντας που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη και ενδογενή ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

 

Το Θερινό Σχολείο – και τις δύο χρονιές – πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτρας, που διοργανώθηκε από την Κίνηση Πολιτών “Άνθη της Πέτρας”, με αντικείμενο τη διαφύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, καθώς και τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και των επιδράσεων της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.