Επικοινωνία

Yπουργείο Πολιτισμού

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα 104 33 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 32 54 148, 210 52 19 064, -067, -068

 

 

 

Yπουργείο Πολιτισμού

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα 104 33 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 32 54 148, 210 52 19 064, -067, -068