Κατηγορία: Τα Ιερά Δάση των Χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας

Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αφορά το στοιχείο Τα Ιερά Δάση των Χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας . Δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου «Θαλής: Η Διατήρηση […]