Παρουσίαση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της συνάφειάς της με τις αγροδιατροφικές παραδόσεις (UNESCO 2003)

Παρουσίαση της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της συνάφειάς της με τις αγροδιατροφικές παραδόσεις (UNESCO 2003)