Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ιδιαίτερη χαρά συνεργάζεται από το 2015 με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest, έναν αναγνωρισμένο πλέον ετήσιο θεσμό ο οποίος, τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δίνει τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό να γνωρίσει την εγχώρια αλλά και τη διεθνή παραγωγή του εθνογραφικού κινηματογράφου.

Απώτερος στόχος της συνεργασίας, ο εμπλουτισμός του διαλόγου και του προβληματισμού σχετικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων δημιουργών και επιστημόνων αλλά και όλων όσοι ενδιαφέρονται για το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ, η αξιοποίηση του εθνογραφικού ντοκιμαντέρ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, και πρωτίστως των νέων, όσον αφορά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η διεύρυνση του επιστημονικού διαλόγου σχετικά με τη διαχείριση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ, ως μέσο διατύπωσης του ανθρωπολογικού λόγου που αξιοποιεί τη δύναμη της κινούμενης εικόνας, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη αφορμή όχι μόνο για να έρθουμε σε επαφή με τη διαφορετική πολιτισμική εμπειρία, αλλά και για να δούμε στον καθρέφτη ‒ή καλύτερα στην οθόνη!‒ τον ίδιο μας τον εαυτό.

Για πρώτη φορά το 2016 η συνεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest περιλάμβανε και μια πιλοτική εκπαιδευτική δράση: τις προβολές επιλεγμένων εθνογραφικών ντοκιμαντέρ σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φιλοδοξία μας είναι να αξιοποιηθεί το εθνογραφικό ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική πράξη ως εργαλείο γνωριμίας και εξοικείωσης των μαθητών με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, διεύρυνσης της αισθητικής τους παιδείας και όξυνσης της συνείδησής τους ως  ενεργών πολιτών.

Η κινούμενη εικόνα, με την οποία είναι τόσο πολύ εξοικειωμένα τα παιδιά μας, μπορεί επίσης να συμβάλει καθοριστικά στη γνωριμία τους με διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες, να τους αποκαλύψει έναν νέο τρόπο προσέγγισης της γνώσης και ερμηνείας του κόσμου. Γι’ αυτόν τον λόγο στηρίζουμε και προωθούμε δράσεις και συνεργασίες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκουμε τον γόνιμο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και ελπίζουμε στην ενίσχυση ανάλογων εγχειρημάτων στο μέλλον.