1ο Θερινό Σχολείο: “Ο Αγροτικός Χώρος ως Πολιτιστική Κληρονομιά”, Δημητσάνα, 28/7 – 5/8/2018

Mε ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες της Δημητσάνας πρόκειται να πραγματοποιήσει στη Δημητσάνα (28 Ιουλίου-5 Αυγούστου 2018) το 1ο Θερινό Σχολείο με θέμα «Ο Αγροτικός Χώρος ως Πολιτιστική Κληρονομιά».

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες κοινωνικής ανθρωπολογίας, εθνολογίας, λαογραφίας, πολιτισμικών σπουδών, πολιτιστικής διαχείρισης και συναφών επιστημονικών πεδίων,
  • στελέχη πολιτιστικών φορέων και μουσείων νεότερου πολιτισμού,
  • στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμων και περιφερειών) αγροτικών περιοχών που διαχειρίζονται θέματα πολιτισμού,
  • στελέχη αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων και παραδόσεων ως πολιτιστική κληρονομιά,
  • εκπαιδευτικούς αρμόδιους για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα του Α΄ Θερινού Σχολείου και οι Παράλληλες εκδηλώσεις.

Αίτηση_Συμμετοχής

Κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι:

• Να εισαγάγει συστηματικά τους συμμετέχοντες στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003), καθώς και στις άλλες σχετικές συμβάσεις της UNESCO, και να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχουν για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου.
• Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και γόνιμου προβληματισμού μεταξύ διοίκησης, επαγγελματιών που διαχειρίζονται ποικιλοτρόπως την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου και ειδικών επιστημόνων.
• Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην ανάγκη αναβάθμισης των τοπικών μουσείων, προκειμένου αυτά να αναδειχθούν σε φορείς που θα συνδράμουν στην ανάδειξη του αγροτικού χώρου ως πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο σύγχρονο και δημιουργικό.
• Να αναδειχθεί η σημασία της ανάδειξης των τοπικών αγροδιατροφικών παραδόσεων ως πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια του πολιτισμικού τοπίου και της ερμηνείας περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης που παρέχονται στον τομέα αυτό.
• Να συνδράμει στη δημιουργία γόνιμου προβληματισμού για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου στο εγχώριο και διεθνές κοινό και να αναζητηθούν τρόποι για την αναβάθμισή της.
• Να αποτελέσει ένα πειραματικό εργαστήριο διαλόγου με την τοπική κοινωνία με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά με συμμετοχική και δημοκρατική διάσταση.

Οι απόφοιτοι του Θερινού Σχολείου αναμένεται:

• να αποκτήσουν σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες που δίνει η Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (2003) στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη του αγροτικού χώρου ως πολιτιστικής κληρονομιάς,
• να εισαχθούν στα ζητήματα (δεοντολογικά, μεθοδολογικά κ.ά.) και στον προβληματισμό που προκύπτουν από τις πολιτικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου,
• να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πολιτιστική κληρονομιά οι φορείς που καλούνται να ασκήσουν σχετικές δημόσιες πολιτικές,
• να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη άποψη για τις πολλές και ποικίλες όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ανάγκη να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως παράγοντας που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη και ενδογενή ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
21 Ιουνίου: Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ayla@culture.gr
28 Ιουνίου: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
3 Ιουλίου: Ανακοίνωση στον ιστότοπο https://ayla.culture.gr  (κατηγορία ΝΕΑ) των επιλεχθέντων σπουδαστών του Θερινού Σχολείου 
10 Ιουλίου: Καταβολή του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού εκ μέρους των σπουδαστών
28 Ιουλίου: Έναρξη του Θερινού Σχολείου

 

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το 2ο Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτραςτο οποίο θα έχει ως αντικείμενο τη διαφύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, καθώς και τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και των επιδράσεων της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» και άλλους φορείς στα Λαγκάδια Αρκαδίας από 30 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2018.