3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου | Δημητσάνα, 24-31 Ιουλίου 2022

H Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς), την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες πρόκειται να πραγματοποιήσουν στη Δημητσάνα (24-31 Ιουλίου 2022) το 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου με ειδική θεματική «Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Θεωρία, Πράξη, Δεοντολογία».

Το 3o Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το 4o Εργαστήριο της Παραδοσιακής Τέχνης της Πέτρας που οργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» και άλλους φορείς στα Λαγκάδια Αρκαδίας με αντικείμενο τη διαφύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, καθώς και τη μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και της επίδρασης της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε:
• τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες, αποφοίτους/ες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/-ριες και υποψήφιους/-ες διδάκτορες κοινωνικής ανθρωπολογίας, εθνολογίας, λαογραφίας, πολιτισμικών σπουδών, πολιτιστικής διαχείρισης και συναφών επιστημονικών πεδίων,
• στελέχη πολιτιστικών φορέων και μουσείων νεότερου πολιτισμού,
• στελέχη που διαχειρίζονται θέματα πολιτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
• στελέχη αγροτικών και γυναικείων συνεταιρισμών που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων και παραδόσεων ως πολιτιστικής κληρονομιάς,
• εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης και συντονιστές/-ριες εκπαιδευτικού έργου.

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

[accordion multiopen=”true”]

[toggle title=”Κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου”]

Κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι:

• Να δημιουργήσει περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και γόνιμου προβληματισμού μεταξύ διοίκησης, ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών που διαχειρίζονται ποικιλοτρόπως την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου.
• Να εισαγάγει συστηματικά τους συμμετέχοντες/-ουσες στη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχει για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου.
• Να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχικότητας στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό το πρίσμα τόσο των δημόσιων πολιτικών όσο και της συλλογικής δράσης των κοινοτήτων.
• Να προβάλει καλές πρακτικές διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Να ενισχύσει τον διάλογο σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν δράσεις διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων.
• Να αναδείξει τη σημασία διαφύλαξης, ενίσχυσης και προώθησης των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων μέσα από καλά παραδείγματα δράσεων.
• Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/-ουσες στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/-ουσες στην έννοια του πολιτισμικού τοπίου και της ερμηνείας πολιτισμού/περιβάλλοντος ειδικά σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση σχεδίων διαφύλαξης στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης που παρέχονται στον τομέα αυτό.
• Να αποτελέσει ένα πειραματικό εργαστήριο διαλόγου με την τοπική κοινωνία με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την πολιτιστική κληρονομιά με συμμετοχική και δημοκρατική διάσταση (βλ. Παράρτημα 1).

[/toggle]

[toggle title=”Οι απόφοιτοι του Θερινού Σχολείου”]

Οι απόφοιτοι του Θερινού Σχολείου αναμένεται:

α) να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πολιτιστική κληρονομιά οι φορείς που καλούνται να ασκήσουν σχετικές δημόσιες πολιτικές
β) να εισαχθούν στα ζητήματα (δεοντολογικά, μεθοδολογικά κ.ά.) και στον προβληματισμό που προκύπτουν από τις πολιτικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, να γνωρίσουν τις πολιτικές της ΔΙΝΕΠΟΚ για τη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη του πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, να σχηματίσουν εμπεριστατωμένη άποψη για τις πολλές και ποικίλες όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την ανάγκη να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν ως παράγοντας που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη και ενδογενή ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να ανατρέχουν στην παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία και θα δημοσιεύονται ανακοινώσεις σχετικά με το 3ο Θερινό Σχολείο.

[/toggle]

[toggle title=”Οι αρχές που διέπουν το Θερινό Σχολείο “]

Κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι αφενός η έμφαση στον διάλογο και όχι στην παρακολούθηση από καθέδρας εισηγήσεων και αφετέρου η επιτόπια γνωριμία με τη Δημητσάνα, η οποία προσφέρει πολλές αφορμές και παραδείγματα για τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάδειξη μιας ορεινής αγροτικής περιοχής σε πολιτισμικό αγαθό (προστασία του οικισμού, πολιτιστικός τουρισμός) (για τη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της βλ. Παράρτημα 2).
Επιδίωξη του Σχολείου είναι να εμπνεύσει στους συμμετέχοντες/-ουσες, τόσο στους/στις διδάσκοντες/-ουσες όσο και στους/στις σπουδαστές/-ριες, νέους και δημιουργικούς τρόπους να προσεγγίζουν το αντικείμενο της επιστήμης, των σπουδών, του επαγγέλματός τους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέεται με την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου. Ως εκ τούτου, επιδιώκεται να συνδυάσει: α) τη γνωριμία με την περιοχή και την πολιτιστική της ταυτότητα, β) τη γνωριμία με τους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, γ) τη γνώση και την εμπειρία των εισηγητών (πανεπιστημιακών, επαγγελματιών, δημοσίων υπαλλήλων κ.ά.), αλλά και των σπουδαστών, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την αναζήτηση κοινών πεδίων προβληματισμού για την ανάδειξη διεπιστημονικών και διατομεακών προσεγγίσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου.

Η Δημητσάνα ως τόπος διοργάνωσης του 3ου Θερινού Σχολείου συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπου αποτυπώνεται στο τοπίο με τον καλύτερο τρόπο η διαχρονικότητα της κατοίκησης, δηλαδή του πολιτισμού, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα (αρχαία Τεύθις, αρχαία Γόρτυνα, βυζαντινές εκκλησιές, νεότερα μοναστηριακά σύνολα αποκατεστημένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α., μοναδικά δείγματα νεότερης λαϊκής και λόγιας αρχιτεκτονικής, παραδοσιακοί οικισμοί, έντονα αποτυπωμένη στον χώρο αγροτική ταυτότητα).
β) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί φορείς με τρόπο ιδιαίτερα επιτυχημένο, όπως το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας, το Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας και η Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, η Κίνηση Πολιτών «Άνθη της Πέτρας» κ.ά. Σημειώνουμε ότι οι περιοχές της Αρκαδίας συνδέονται μεταξύ τους με το πρώτο διεθνώς πιστοποιημένο ελληνικό περιπατητικό μονοπάτι (Menalon Trail). Έτσι, η ευρύτερη περιοχή της Δημητσάνας αποτελεί ιδανικό πεδίο για την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στην ερμηνεία τοπίου και πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελεί ένα από τα διδακτικά αντικείμενα του 3ου Θερινού Σχολείου.
γ) Στη Δημητσάνα έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τη δημιουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δημητσάνας, το οποίο πρόκειται να στεγασθεί στο Αρχοντικό Αντωνόπουλου. Την ευθύνη σχεδιασμού του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», έχει η ΔΙΝΕΠΟΚ. Η μουσειολογική μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, βασίζεται σε μια ανανεωμένη προσέγγιση τόσο της λαογραφίας και της μουσειολογίας, όσο και του ρόλου που μπορούν να αναλάβουν τα λαογραφικά μουσεία στις τοπικές κοινωνίες του αγροτικού χώρου.

Σημειώνεται ότι, εκτός από τους σπουδαστές/-ριες, στις συνεδρίες του Θερινού Σχολείου είναι ευπρόσδεκτος/-η να συμμετάσχει ως ακροατής κάθε ενδιαφερόμενος/-η.

[/toggle]

[toggle title=”Το Ημερήσιο Πρόγραμμα”]

Το 3ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικoύ Χώρου θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 24 έως 31 Ιουλίου 2022. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα από τις 09.30 μέχρι τις 14.30 και από τις 17.00 μέχρι τις 20.30, εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα). Η παρακολούθηση των συνεδριών και των δραστηριοτήτων του Θερινού Σχολείου είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές/-τριες.
Σημαντική πλευρά του Θερινού Σχολείου είναι η δημιουργία κλίματος συναδελφικότητας μεταξύ των σπουδαστών/-ριών, των εισηγητών/-ριών και όλων όσων συμμετέχουν με την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και η συμμετοχή στις εργασίες του Σχολείου, στο κοινό γεύμα και δείπνο, η ενεργός συμμετοχή στις συζητήσεις κ.ά., αποτελεί ευκαιρία αλληλογνωριμίας, επαφής και διαντίδρασης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές συνθήκες για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, διευκρινίζεται ότι θα τηρηθούν τα ισχύοντα κατά την περίοδο της διοργάνωσης του Θερινού Σχολείου υγειονομικά πρωτόκολλα. Συνίσταται η διενέργεια Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid Test) το Σάββατο 23/7/2022, με σκοπό την έγκαιρη αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Σε περίπτωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, οι σπουδαστές/-τριες καλούνται να ενημερώσουν τη ΔΙΝΕΠΟΚ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση therino2022@gmail.com, όχι αργότερα από τις 13:00.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την πεζοπορία, καθώς απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο φυσικής κατάστασης, η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική. Οι συμμετέχοντες/-ουσες αναλαμβάνουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση της υγείας και την εκ μέρους τους τήρηση των οδηγιών και των μέτρων ασφαλείας κατά την πεζοπορία. Εξυπακούεται ότι από την πλευρά των συνδιοργανωτών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς η οργάνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει ανατεθεί σε πιστοποιημένους επαγγελματίες οδηγούς βουνού καθώς και πιστοποιημένους επαγγελματίες ερμηνείας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με μεγάλη σχετική εμπειρία.

Το Σχολείο πλαισιώνεται από εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης), την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους τοπικούς φορείς και πολίτες της περιοχής (το Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς στον ιστότοπο https://ayla.culture.gr). Στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι αφενός η ανάδειξη της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα ευρύτερο κοινό που κατοικεί στην περιοχή ή την επισκέπτεται κατά τους θερινούς μήνες και αφετέρου η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διοργάνωση του 3ου Θερινού Σχολείου για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου και στον σχετικό διάλογο που αναμένεται να προκύψει.

[/toggle]

[toggle title=”Κριτήρια επιλογής των σπουδαστών”]

Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών/-τριών που θα επιλεγούν θα είναι κατ’ ανώτερο είκοσι τέσσερις (24), οι πέντε (5) από τους οποίους, κατά προτεραιότητα από τη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της, θα αναλάβουν εξολοκλήρου τα έξοδα διαμονής και διατροφής τους (για περισσότερα βλ. Κόστος Συμμετοχής). Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του Θερινού Σχολείου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική και διεπαγγελματική σύνθεση των συμμετεχόντων/-ουσών. Η επιλογή των σπουδαστών/-τριών θα γίνει από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ με κριτήρια: α) τη συνάφεια της ιδιότητας (επαγγελματικής, επιστημονικής κ.ά.) του υποψηφίου με τους στόχους του Θερινού Σχολείου, όπως αυτή προκύπτει από το βιογραφικό του β) τους λόγους που ο υποψήφιος σπουδαστής/-ρια αναφέρει ως σημαντικούς προκειμένου να επιλεγεί γ) την κατά το μέτρο του δυνατού διασφάλιση της ποικιλίας στη σύνθεση της ομάδας σπουδαστών δ) πιθανές συστατικές επιστολές που οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν χωρίς να είναι υποχρεωτικές.

[/toggle]

[toggle title=”Υποβολή αίτησης”]

Βήματα:
1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/49bt5fUCifZ41dbNA
2. Αποστολή βιογραφικού και τυχόν συστατικών επιστολών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: therino2022@gmail.com

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή – με το οποίο να επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησής τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη ΔΙΝΕΠΟΚ αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: therino2022@gmail.com
Οι σπουδαστές/-ριες του 3ου Θερινού Σχολείου, καθώς και οι επιλαχόντες/-ούσες σπουδαστές/-ριες, σε περίπτωση που προκύψουν, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΔΙΝΕΠΟΚ (ayla.culture.gr) στην καθορισμένη ημερομηνία (βλ. παρακάτω Σημαντικές ημερομηνίες).

[/toggle]

[toggle title=”Κόστος συμμετοχής”]

Το κόστος συμμετοχής των σπουδαστών στο Θερινό Σχολείο ανέρχεται:
● Σε 240 ευρώ το άτομο για μονόκλινο δωμάτιο (σε προεπιλεγμένους από τους διοργανωτές ξενώνες) και για τις επτά διανυκτερεύσεις. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η διατροφή, οι μετακινήσεις στη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, καθώς και το υλικό που θα διανεμηθεί στους σπουδαστές.
● Σε 120 ευρώ κατ’ άτομο για τα άτομα που θα επιλέξουν να συστεγασθούν με σπουδαστή/τρια του ίδιου φύλου (σε προεπιλεγμένους από τους διοργανωτές ξενώνες) και για τις επτά διανυκτερεύσεις. Στο ποσό αυτό, επίσης, περιλαμβάνονται η διατροφή, οι μετακινήσεις στη Δημητσάνα και την ευρύτερη περιοχή της που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου, καθώς και το υλικό που θα διανεμηθεί στους σπουδαστές. Η κατανομή των σπουδαστών/-ριών στα δωμάτια γίνεται από τη ΔΙΝΕΠΟΚ, εκτός και αν δηλωθεί έγκαιρα σχετική προτίμηση από τους ενδιαφερόμενους/-ες.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση των συμμετεχόντων/-ουσών σε τραπεζικό λογαριασμό του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας, φορέα που συνδιοργανώνει το 3ο Θερινό Σχολείο για τον Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα κοινοποιηθεί στους σπουδαστές/-ριες με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν. Προκειμένου η συμμετοχή των σπουδαστών/-ριών που έχουν επιλεγεί να θεωρείται οριστική, οφείλουν να αποστείλουν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spkd.gr με κοινοποίηση στο therino2022@gmail.com απόδειξη της κατάθεσης του χρηματικού ποσού που τους αναλογεί εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχών/η πρώτη επιλαχούσα, προκειμένου να καταλάβει την κενή θέση σπουδαστή/-ριας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία σπουδαστές/-τριες που έχουν επιλεγεί διαγνωστούν θετικοί στον Covid-19 πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και πάντως σε χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο Θερινό Σχολείο, θα επιστραφεί από το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό που θα έχουν καταβάλει ως κόστος συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του ποσού είναι η αποστολή του θετικού Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid Test) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spkd.gr με κοινοποίηση στο therino2022@gmail.com.

Η διατροφή περιλαμβάνει πρωινό, γεύμα και δείπνο, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού να ληφθούν υπ’ όψιν ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες. Το πρωινό θα παρατίθεται στον χώρο πραγματοποίησης των συνεδριών από τις 8.30 μέχρι τις 9.30, εκτός και αν το πρόγραμμα της ημέρας ορίζει διαφορετικά.
Κάθε σπουδαστής/-τρια πρέπει να μεριμνήσει για τη μετάβασή του στη Δημητσάνα καθώς και για την επιστροφή στην έδρα του μετά τη λήξη του Θερινού Σχολείου, καθώς στο κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνονται οδοιπορικά έξοδα.

Όπως σημειώθηκε, θα δοθεί η δυνατότητα σε πέντε (5) από τους είκοσι τέσσερις (24) συνολικά σπουδαστές/-ριες, κατά προτίμηση από τη Δημητσάνα ή την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, να συμμετάσχουν στο Θερινό Σχολείο, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου οι ίδιοι το κόστος διαμονής και διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής την πρόθεσή τους να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή σπουδαστή/-ριας για οποιονδήποτε λόγο, πλην του θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ακυρωθεί, το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

[/toggle]

[toggle title=”Αποδεικτικά Συμμετοχής”]

Στους σπουδαστές/-ριες, εφόσον συμμετάσχουν στο σύνολο των προγραμματισμένων συνεδριών και λοιπών δραστηριοτήτων του 3ου Θερινού Σχολείου, θα δοθεί  αποδεικτικό συμμετοχής.

[/toggle]

[/accordion]

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

17 Iουνίου 2022: Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ | 4 Ιουλίου 2022 (23:59 μ.μ.): Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

8 Ιουλίου 2022: Ανακοίνωση στον ιστότοπο https://ayla.culture.gr των σπουδαστών/ριων του 3ου Θερινού Σχολείου και των επιλαχόντων/-ουσών, σε περίπτωση που υπάρξουν.

8 – 15 Ιουλίου 2022: Καταβολή του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού εκ μέρους των σπουδαστών/-τριών και αποστολή της απόδειξης καταβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spkd.gr με κοινοποίηση στο therino2022@gmail.com

24 Ιουλίου 2022: Έναρξη του 3ου Θερινού Σχολείου

 

Χρήσιμα αρχεία:

  1. H πρόσκληση
  2. Παράρτημα 1: Η πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου και οι πολιτικές της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ)
  3. Παράρτημα_2_Η_Δημητσάνα_και_η_περιοχή_της
  4. Tο αναλυτικό πρόγραμμα
  5. Η αφίσα 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου therino2022@gmail.com.