Όψεις της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Χίο

Έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς με τίτλο Όψεις της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Χίο (Αθήνα, 2016).

Επιστημονική επιμέλεια: Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου

Κείμενα: Νάντια Μαχά-Μπιζούμη, Στέλλα Τσιροπινά, Δημήτρης Τσούχλης, Σταυρούλα-Βίλλυ Φωτοπούλου

Η έντυπη έκδοση αποτέλεσε αντικείμενο υποέργου της πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Τα κείμενα της έκδοσης, τα οποία αναρτώνται δίχως το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό τους, είναι διαθέσιμα εδώ.