Υποβολή Δελτίων Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς | Διαδικασία 2022

Η υποβολή των συμπληρωμένων Δελτίων Καταγραφής Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το έτος 2022, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τις αναλυτικές Οδηγίες Συγγραφής Δελτίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα υποβολής Δελτίου έχουν οι φορείς που υπέβαλαν Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής από 1η Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2022 και πέρασαν στο επόμενο στάδιο. Αναλυτικά οι δηλώσεις που πέρασαν στο επόμενο στάδιο αναφέρονται εδώ: https://ayla.culture.gr/b-stadio-eggr-ee-apk-2022/