Τηνιακή Μαρμαροτεχνία

Σκεπτικό Προγράμματος

Θεωρητικό Πλαίσιο -Χρήσιμα Κείμενα

Παράρτημα – Βιβλιογραφία

Σχέδια Μαθημάτων

Μάθημα 1 Εισαγωγή

Φωτοθήκη 1ου Μαθήματος

 

Μάθημα 2 Παραδοσιακές Τέχνες- Μαρμαροτεχνία

Φωτοθήκη 2ου Μαθήματος

 

Μάθημα 3 Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ

 

Μάθημα 4 Αξιοποίηση του Φιλμ “Τηνιακή Μαρμαροτεχνία”