Ρεμπέτικο

Σκεπτικό Προγράμματος

Θεωρητικό Πλαίσιο – Χρήσιμα Κείμενα 

Παράρτημα – Βιβλιογραφία

Σχέδια Μαθημάτων

Μάθημα 1 Εισαγωγή

Φωτοθήκη 1ου Μαθήματος

 

Μάθημα 2 Ρεμπέτικο

Φωτοθήκη 2ου Μαθήματος

Μάθημα 3 Εθνογραφικό Ντοκιμαντέρ

 

Μάθημα 4 Αξιοποίηση Φιλμ Ρεμπέτικο 

Το φιλμ για το Ρεμπέτικο που περιλαμβάνεται στο φάκελο, μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.