Ιστορία της Μεσογειακής Διατροφής

1α. Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο. Θέματα ιστορίας, περιβάλλοντος, υγείας και πολιτισμού για την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου: MED_food_total_GR

1β. Παρουσίαση παιδαγωγικού υλικού: Αξιοποίηση Υλικού

Σχετικός υπερσύνδεσμος: http://www.medies.net/staticpages.asp?aID=508&overRideCategory=1