Φωτογραφικό Υλικό – Πνευματικά Δικαιώματα

Ευχαριστούμε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης – Αγγελική Γιαννακίδου, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Συνάντησης Κωδωνοφόρων «Οι δρόμοι του Κουδουνιού», τον κ. Μανώλη Καζαμία, το Αρχείο Κωνσταντίνου Τζόλα, καθώς και τη Φωτογραφική Ομάδα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την παραχώρηση φωτογραφιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Οι φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τα Στοιχεία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας ή βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας ανήκουν στους φορείς ή στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει τον σχετικό φάκελο, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.