Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) 2018

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΚΠ) 2018) καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που έχει καταρτίσει το ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση εκδηλώσεων που θα ενταχθούν στους εορτασμούς σε όλη την χώρα, η ΔΝΠΑΑΠΚ πραγματοποίησε δύο ενημερωτικές συναντήσεις σε Αθήνα (18/12) και Τρίπολη (19/12), με στόχο την ενημέρωση των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών (τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοί και φορείς που διαχειρίζονται τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά κ.ά.) και την αναζήτηση πεδίων συνεργασίας για την ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, και ιδιαίτερα της άυλης. Θα πραγματοποιηθεί και τρίτη ενημερωτική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 19/12/2018. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς. 

Στις συναντήσεις αυτές κλήθηκαν να συμμετάσχουν φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και λαογραφικών και πολιτιστικών συλλόγων, ομάδων και φορέων που ασχολούνται με τον πολιτιστικό τουρισμό και τον αγροτουρισμό, παραγωγοί τοπικών παραδοσιακών αγροδιατροφικών προϊόντων, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:

α) παρουσιάστηκε το πνεύμα που διέπει τη διοργάνωση του ΕΕΠΚ-2018

β) αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και την αξιολόγησή τους από αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου η τελευταία να γνωμοδοτήσει για την ένταξη ή μη στους εορτασμούς και τη χρήση του σχετικού σήματος/λογότυπου (flag).

γ) αναλύθηκε το πρόγραμμα δράσεων της ΔΝΠΑΑΠΚ για τα σχετικά θέματα, αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας με τους συμμετέχοντες για την πραγματοποίηση δράσεων με στόχο την ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της άυλης στο πλαίσιο του ΕΕΠΚ 2018, αλλά και ευρύτερα.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf εδώ.