Ενημερωτική Συνάντηση για το ΕΕΠΚ 2018, Θεσσαλονίκη 25-1-2018

Σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, στις 17.00 η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σ​το Λαογραφικό Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης -ΛΕΜΜ-Θ (Κεντρικό κτίριο, Βασ. Όλγας 68, Θεσ/νικη 546 42/ Ιστοσελίδα: http://www.lemmth.gr/).Στη συνάντηση :
α) θα παρουσιαστεί το πνεύμα που διέπει τη διοργάνωση του ΕΕΠΚ 2018 (https://ec.europa.eu/culture/ european-year-cultural- heritage-2018_en),

β) θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που απαιτείται στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και της ακόλουθης αξιολόγησής τους από αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου η τελευταία να γνωμοδοτήσει για την ένταξη ή μη στους εορτασμούς και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του σχετικού σήματος/λογότυπου (flag),

γ) θα αναλυθεί το πρόγραμμα δράσεων της ΔΝΠΑΑΠΚ για τα σχετικά θέματα,

δ) θα γίνει συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με την πραγματοποίηση δράσεων και ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με στόχο πάντα την ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα της άυλης.

Η συνάντηση είναι ανοιχτή στο κοινό.