Εγγραφή του «Hπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 27/5/2016

Με το αρ.πρωτ.  YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΜΝΠΑ/173534/104343/861/248/27.5.2016 έγγραφο της ΔΝΠΑΑΠΚ, εγκρίθηκε η εγγραφή του «Hπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το «Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι», είδος παλαιότατης καταγωγής, αποτελεί ζώσα παράδοση και στοιχείο ταυτότητας της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας των πληθυσμών της παραμεθόριας Ηπείρου και της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, συνιστώντας παράλληλα ένα πολιτιστικό «διαβατήριο» ανάμεσα στα σύνορα και στους γειτνιάζοντες λαούς. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα στο ρεπερτόριο της παγκόσμιας πολυφωνίας, μαρτυρώντας την αξία της συλλογικής πειθαρχίας αλλά και τη σημασία του αυτοσχεδιασμού, όπως τα στοιχεία αυτά προβάλλονται μέσα από τη δόμηση και το ύφος της ερμηνείας του, τον επιμερισμό και την αλληλεγγύη των διαφορετικών ρόλων του.

Αναλυτικά περιγράφεται στο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρει τον τίτλο Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι.