Εγγραφή του «Θεάτρου Σκιών» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 3/3/2016

Με το αρ. πρωτ. YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/68656/38642/402/110/3-3-2016 έγγραφο της ΔΝΠΑΑΠΚ, εγκρίθηκε η εγγραφή του «Θεάτρου Σκιών» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το «Θέατρο Σκιών» αποτελεί μια πολυεπίπεδη λαϊκή θεατρική δημιουργία, η οποία στην καλλιτεχνική της έκφραση αξιοποιεί όλο το φάσμα της λαϊκής παράδοσης (λαϊκή ζωγραφική, μουσική, προφορικές παραδόσεις, Ιστορία, Μυθολογία, ιδιαιτερότητες χαρακτήρων της καθημερινής ζωής, κλπ), αξιοποιώντας κάθε δυνατό ερέθισμα (από την ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα) με σημαντική καλλιτεχνική, πολιτισμική, πολιτική και κοινωνική αξία.

Αναλυτικά περιγράφεται στο Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρει τον τίτλο «Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζης).