νέα Διαδικασία εγγραφής στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα εγγραφής Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ της Ελλάδας

Φέτος για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η νέα διαδικασία εγγραφής στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των δελτίων.
Η εγγραφή ενός Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι διαδικασία που εκτυλίσσεται σε τρία στάδια και είναι ανοιχτή σε όλους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο.