Δημόσια Πρόσκληση για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας |2021

Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας είναι διαδικασία ανοιχτή σε όλες/όλους και διαρθρώνεται στα εξής στάδια:

A΄ Στάδιο: Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής (1 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2021)

Β’ Στάδιο: Δημοσίευση Δηλώσεων Πρόθεσης Υποβολής στο ayla.culture.gr (22 Μαρτίου 2021)

Γ’ Στάδιο: Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη ΔΙΝΕΠΟΚ (1-31 Μαΐου 2021)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα στάδια εδώ: Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ | 2021