Δίκτυο Παυσανίας- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το έργο «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», υλοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και εφαρμόζεται στα Μουσεία που ανήκουν στο Δίκτυο Μουσείων του ΠΙΟΠ: Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Μουσείο Μετάξης, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.

Το εκπαιδευτικό υλικό, εγκρίθηκε στο σύνολο του από το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  με το αρ. πρωτ. 34883/Δ2 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμίας και Δ/θμίας Εκπαίδευσης  Το έντυπο υλικό αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησης,  και περιλαμβάνει οδηγό εκπαιδευτικού, πηγές και  φύλλα εργασίας για τους πέντε άξονες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.piop.gr/el/Programs/Pafsanias.aspx

*Τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού ανήκουν στον φορέα σχεδιασμού του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.


ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Γυμνάσιο

1. MBEL_gymn_fylla_web WATERMARK
2. MBEL_gymn_odigos_web
3. MBEL_gymn_piges_web

Λύκειο
1. MBEL_lyc_fylla_web
2. MBEL_lyc_odigos_web
3. MBEL_lyc_piges_web

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΗΣ 

Γυμνάσιο

1. metaxis_gymn_fylla_web
2. metaxis_gymn_odigos_web
3. metaxis_gymn_piges_web

Λύκειο
1. metaxis_lyc_fylla_web
2. metaxis_lyc_odigos_web
3. metaxis_lyc_piges_web

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ Ν. & Σ. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ

Γυμνάσιο
1. tsalapata_gymn_fylla_web WATERMARK
2. tsalapata_gymn_odigos_web
3. tsalapata_gymn_piges_web

Λύκειο
1. tsalapata_lyc_fylla_web
2. tsalapata_lyc_odigos_web
3. tsalapata_lyc_piges_web

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Γυμνάσιο
1. YMY_gymn_fylla_web
2. YMY_gymn_odigos_web
3. YMY_gymn_piges_web

Λύκειο
1. YMY_lyc_odigos_web
2. YMY_lyc_piges_web
3. YMY_lyc_fylla_web

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Γυμνάσιο
1. MPEST_gymn_fylla__web WATERMARK
2. MPEST_gymn_odigos_web
3. MPEST_gymn_piges_web

Λύκειο
1. MPEST_lyc_fylla_web
2. MPEST_lyc_odigos_web
3. MPEST_lyc_piges_web

 

MOYΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

Γυμνάσιο
1. MEEL_gymn_fylla__web WATERMARK
2. MEEL_gymn_odigos_web
3. MEEL_gymn_piges_web

Λύκειο
1. MEEL_lyc_fylla_web
2. MEEL_lyc_odigos_web
3. MEEL_lyc_piges_web