Τι είναι & σε τι αποσκοπεί

Το Εθνικό Ευρετήριο είναι η αποτύπωση στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με τη μορφή ευρετηρίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας (Συχνές ερωτήσεις). Μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους φορείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (κοινότητες, ομάδες, ακόμα και μεμονωμένα άτομα) προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η πληροφορία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο παρουσιάζεται σε ένα Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο συμπληρώνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ίδια την κοινότητα φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και με τη συνδρομή της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής (Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος, όταν υποβάλλει την περιοδική έκθεσή του (periodic report) στην Επιτροπή (δείτε εδώ: για την περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα το 2015), πρέπει να παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που να αφορούν το/τα εθνικά ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από το 2008 μέχρι σήμερα στο Εθνικό Ευρετήριο έχουν εγγραφεί τα εξής στοιχεία:

  1. Μεσογειακή Διατροφή | 2013
  2. Καλλιέργεια της Μαστίχας |2013
  3. Ξυλοναυπηγική | 2013
  4. Τηνιακή Μαρμαροτεχνία |2013
  5. Μωμοέρια. Ένα έθιμο του δωδεκαημέρου |2013
  6. Ιερά Δάση των χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας |2015
  7. Η τέχνη της Ξερολιθιάς |2015
  8. Ψαλτική Τέχνη |2015
  9. Τσακώνικος Χορός |2015
  10. Ρεμπέτικο |2016
  11. Θέατρο Σκιών -Καραγκιόζης |2016
  12. Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι|2016
  13. Το Παραδοσιακό Πανηγύρι του Συρράκου |2016
  14. Η Μετακινούμενη Κτηνοτροφία |2017
  15. Η Σαπωνοποιία Πατούνη |2017
  16. Η Παραδοσιακή Τέχνη της Πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας |2017
  17. Η υφαντική τέχνη και η διαφύλαξή της στα Αστερούσια Κρήτης |2018
  18. Το Πανηγύρι του Αγίου Συμεών (Άη Συμιού) στο Μεσολόγγι |2018
  19. Συνεργατισμός και Αλληλεγγύη: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου |2018
  20. Η αμπελοοινική κληρονομιά της Σαντορίνης (Θήρας-Θηρασίας) |2018
  21. Η καλλιέργεια της μαύρης (κορινθιακής) σταφίδας |2018
  22. Τα άγρια βρώσιμα χόρτα της Κρήτης- Εθνοβοτανικές Πρακτικές |2018
  23. Ο Βλάχικος Γάμος στη Θήβα |2018
  24. Ο Τρανός Χορός στη Βλάστη Κοζάνης|2018
  25. Το τσακώνικο μνημόσυνο στη Βασκίνα| 2018
  26. Στειακός Πηδηχτός Χορός |2018