Τι είναι & σε τι αποσκοπεί

Το Εθνικό Ευρετήριο είναι η αποτύπωση στοιχείων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας με τη μορφή ευρετηρίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια έγκυρη και επικαιροποιημένη εικόνα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας (Συχνές ερωτήσεις). Μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους φορείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (κοινότητες, ομάδες, ακόμα και μεμονωμένα άτομα) προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η πληροφορία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο παρουσιάζεται σε ένα Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο συμπληρώνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ίδια την κοινότητα φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και με τη συνδρομή της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής (Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Δελτίου).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος, όταν υποβάλλει την περιοδική έκθεσή του (periodic report) στην Επιτροπή (δείτε εδώ: για την περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα το 2015), πρέπει να παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που να αφορούν το/τα εθνικά ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από το 2008 μέχρι σήμερα στο Εθνικό Ευρετήριο έχουν εγγραφεί τα εξής στοιχεία:

  1. Μεσογειακή Διατροφή (2013)
  2. Καλλιέργεια της Μαστίχας (2013)
  3. Ξυλοναυπηγική (2013)
  4. Τηνιακή Μαρμαροτεχνία (2013)
  5. Μωμοέρια. Ένα έθιμο του δωδεκαημέρου (2013)
  6. Ιερά Δάση των χωριών του Ζαγορίου και της Κόνιτσας (2015)
  7. Η τέχνη της Ξερολιθιάς (2015)
  8. Ψαλτική Τέχνη (2015)
  9. Τσακώνικος Χορός (2015)
  10. Ρεμπέτικο (2016)
  11. Θέατρο Σκιών -Καραγκιόζης (2016)
  12. Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι (2016)
  13. Το Παραδοσιακό Πανηγύρι του Συρράκου (2016)
  14. Η Μετακινούμενη Κτηνοτροφία (2017)
  15. Η Σαπωνοποιία Πατούνη (2017)
  16. Η Παραδοσιακή Τέχνη της Πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας (2017)
  17. Η υφαντική τέχνη και η διαφύλαξή της στα Αστερούσια Κρήτης (2018)
  18. Το Πανηγύρι του Αγίου Συμεών (Άη Συμιού) στο Μεσολόγγι (2018)
  19. Συνεργατισμός και Αλληλεγγύη: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου (2018)
  20. Η αμπελοοινική κληρονομιά της Σαντορίνης (Θήρας-Θηρασίας) (2018)
  21. Η καλλιέργεια της μαύρης (κορινθιακής) σταφίδας (2018)
  22. Τα άγρια βρώσιμα χόρτα της Κρήτης- Εθνοβοτανικές Πρακτικές (2018)
  23. Ο Βλάχικος Γάμος στη Θήβα (2018)
  24. Ο Τρανός Χορός στη Βλάστη Κοζάνης (2018)
  25. Το τσακώνικο μνημόσυνο στη Βασκίνα (2018)
  26. Στειακός Πηδηχτός Χορός (2018)