8. Κατασκευή μεγάλου καλαθιού, Λουδοβίκος Σιγάλας.